Denetim Kurulu

Uğur Akdemir (Başkan)

Deniz Toprak (Asil Üye)

Hikmet Aydoğan (Asil Üye)